Karlskrona Astronomiförening
Datum: 2019-08-28
Närvarande: Bernth Svensson, ordf Mia Persson, sekr.
Hans Fridberg, v ordf Hannes Wettergren Elisabeth Moberg Karlsson
§1. Bernth hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Friluftsfrämjandet vill komma och se observatoriet. Tisdagen eller torsdagen den 8 eller 10 oktober vore lämpligt. Hans, Bernth och Kjell håller i det. Tema blir månlandningen.
§3. Ny hemsida har utvecklats av BTH-studenter. Styrelsen har över telefon kommit överens om att inköpa detta för 6250 kronor. Styrelsen fastställer härmed telefonbeslutet.
§4. Styrelsen beslutade att hoppa över ADON i år.
§5. SAS fyller 100 år. Kaf kommer inte att deltaga.
§6. 6171 Uttorp år 2020. Datum blir 8-9 maj. AstroSweden är redan bokade. De två föreläsarna som var/skulle varit år 2018 kommer att kontaktas.
§7. Bankgirot 27928 kronor, handkassa 1380 kronor. 4000 av dessa är öronmärkta för 6171 Uttorp år 2020. Bidrag från Studieförbundet Vuxenskolan har ännu inte erhållits för läsåret 2018/2019.
§8. Program för hösten diskuterades och fastställdes preliminärt.
§9. Sportlovet 2020. Uppgifter ska lämnas till kommunen senast 15 december. Beslut om ev. deltagande tas vid styrelsemötet i december.
§10. Övriga frågor. Inga.
§11. Mötet avslutades.
Karlskrona 2019-08-28
Vid protokollet Justeras
Marie Persson, sekreterare Bernth Svensson, ordförande