Länk till webb-mötet 20 oktober  https://www.youtube.com/watch?v=nHo-KPTHtOg

I samarbete med

Studieförbundet Vuxenskolan