Det är aldrig fel att påminna om vad Universum består av. Speciellt inte efter att Nobelpriset i fysik tilldelats de som

har bidragit till vår förståelse av Universums utveckling och Jordens plats i Kosmos.