Test

2020-09-26T14:23:47+02:00september 26, 2020|

Karlskrona Astronomiförening Datum: 2019-08-28 Närvarande: Bernth Svensson, ordf Mia Persson, sekr. Hans Fridberg, v ordf Hannes Wettergren Elisabeth Moberg Karlsson §1. Bernth hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. §2. Friluftsfrämjandet vill komma och se observatoriet. Tisdagen eller torsdagen den 8 eller 10 oktober vore lämpligt. Hans, Bernth och Kjell håller i det. Tema blir [...]

Till toppen