Lucky Planet – Jorden kan vara unik

Uffe resonerar kring förutsättningar för liv på en planet.