Våra träffar kommer att ställas in from onsdagen den 18 mars. Anledningen är naturligtvis Corona-viruset. Skolan stänger ner from denna onsdag och vi ska inte vara i deras lokaler när de har stängt. Dessutom är det kanske klokt med tanke på läget.

Vi arbetar fortfarande på att genomföra vår astronomiträff 6171 Uttorp. Vi får ta definitivt beslut när vi närmar oss den 8 maj.

Det känns tråkigt men ibland får man vara lite försiktig.

/Mia