Bernth gör jämförelser mellan månar och planeter i vårt solsystem.

Mail med länk till web-mötet skickas ut senast 5 minuter före starten kl 19.00