Svenska Astronomiska Sällskapet (SAS) har under hösten 2 virtuella sammankomster för dess medlemmar. Vi som är medlemmar i Kaf har rätt att deltaga då vi är en underavdelning till SAS.

4 november och 1 december kommer föreläsningar att ske. Se  program på https://www.astronomiska.se/verksamhet/program-hosten-2020/

Kaf:s medlemmar kommer att få e-mail med uppgifter som krävs för att få deltaga i sammankomsterna.