Adam berättar om Spaceship och andra rymdraketer. Vad har hänt den senaste tiden.

Web-möte, länk skickas till medlemmar strax innan mötet.