Det blir även denna termin lite annorlunda pga Corona-pandemin.

Vi startar den 3 februari med ett webb-möte där vi redovisar resultatet av vårt årsmöte per mail.

Våra onsdagsträffar blir över webben och glesare än vad brukligt är. Se Kalender.

Om vi kan genomföra vår Astronomiträff 6171 Uttorp i maj avgörs av Corona-läget, vaccination etc. Vi kanske får byta ut träffen mot en observationskväll om vädret så tillåter.

Jag hoppas på samma fina uppslutning på webb-träffarna som vi hade under hösten.

Vi ser ljust på framtiden men hoppas på mörka och klara natthimlar.