Länk till föredraget.

https://youtu.be/Fwza7tNN6bk