Mia berättar Lofar radioteleskop och dess möjligheter.

Bernth lär oss hitta på natthimlen.

Länk skickas ut till medlemmar straxt innan mötet börjar.

I samarbete med

Studieförbundet Vuxenskolan