https://www.astronomi-kaf.se/wp-content/uploads/2021/09/VÄDERFÖRUTSÄTTNINGAR-FÖR-ASTRONOMI.pdfBegrepp för seeing m.m.