Onsdag 1 december kl. 19.00 avslutar vi webb-säsongen med Mattias som har undersökt hur emissionslinjerna från Proxima centauris kromosfär bildas. Stjärnan har varit i ropet sedan man hittade en planet i dess habitabla zon. Planeten verkar dessutom vara av liknande massa som jorden. Länk skickas till medlemmarna straxt innan föredraget börjar.