Välkomna tillbaka. Vi fortsätter med våra webb-möten med början onsdagen den 2 februari kl. 19.00.

När och hur vi har möjlighet att se en solförmörkelse i våra trakter. Ulf har undersökt och redovisar.

Alla medlemmar får länk via mail strax innan mötet börjar.