Ja, det kan man undra. Mia har kollat läget.

Kl 19.00. Länk skickas till alla medlemmar.

I samarbete med

Studieförbundet Vuxenskolan