Bernth berättar om 1977, det året då CRS, Carlscrona rymdsällskap regelbundet började träffas. Vilken verksamhet hade föreningen och vad hände inom astronomin i stort.

I samarbete med