Ett kort föredrag om solen. En praktisk genomgång av vårt solteleskop. Mia o Hans

I samarbete med